Internet Archive BookReader

Quran Urdu Translation By Shaykh Yusuf Motala